Skip to main content

Grunnarbeid og fundamentering

Grunnarbeid og fundamentering er en viktig del av byggeprosessen, og innebærer blant annet graving, drenering og planering. Arbeidet må utføres før selve byggejobben kan starte, og danner grunnlaget for den videre jobben.

Vi utfører alle tjenester innen grunnarbeid og fundamentering, både for privatpersoner, borettslag, sameier og bedrifter.

Hvordan jobber vi med grunnarbeid og fundamentering?

Vanligvis starter vi med å bytte ut masser, før vi bygger selve fundamentet. Et stabilt underlag er helt avgjørende for at videre arbeid skal bli vellykket. Som regel tar vi ut omkring 80 cm av den eksisterende massen, og erstatter dette med nye steinmasser.

Massene komprimeres, og vi bygger deretter gradvis en forskaling til fundamentet. Ved behov kan vi også skifte ut kummer som skal benyttes til vanntilførsel i bygget.

Slik er prosessen når du bestiller grunnarbeid og fundamentering

Ønsker du å motta tjenester innen grunnarbeid eller fundamentering, kan du kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet som finnes på denne siden. Vi vil deretter komme tilbake til deg innen kort tid, og kan tilby uforpliktende og gratis befaring på tomten din.

Etter befaringen vil vi lage et tilbud basert på arbeidets karakter og omfang, og i henhold til dine ønsker og krav. Om du aksepterer tilbudet, kan vi starte på den videre prosessen.  

Noen ganger er grunnarbeid søknadspliktig, noe som er særlig aktuelt når det er snakk om vesentlige terrengendringer. Vi kan ta oss av hele søknadsprosessen for deg, dersom det er behov for det.

Arbeidet vil deretter igangsettes (om kommunen gir prosjektet grønt lys).

Hvorfor velge oss?

Vi har en bred utstyrs- og maskinpark, og et team bestående av erfarne og faglig kompetente samarbeidspartnere og ansatte. Du kan derfor få tilgang på tverrfaglig kompetanse på ett og samme sted, og slipper å måtte forholde deg til flere parter.

Med mer enn 20-års erfaring innen grunnarbeid og fundamentering, har vi opparbeidet oss en god portefølje av fornøyde kunder. Vi er opptatt av å yte god kommunikasjon underveis, slik at kunden alltid er oppdatert på arbeidsprosessen og progresjonen.

Underveis tilbyr vi dessuten rådgivning og gode tips, slik at du kan gjøre gode beslutninger ved behov. Dette kombinert med høy arbeidseffektivitet, gjør tjenestene våre økonomisk gunstige for deg som kunde.

Dersom du ønsker hjelp med grunnarbeid og fundamentering, vil Admar Entreprenør levere et resultat som er kvalitetsmessig utmerket. Kontakt oss i dag dersom du har noen spørsmål, eller ønsker å bestille tjenestene våre!

Kontaktskjema