Skip to main content
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • _10
  • _11
  • _12

Vøyenenga

Drenering og fundament

Kunden skulle bygge på huset og ønsket at vi utført grunnarbeidet for oppsetting av tilbygg. Arbeidet inkluderte drenering, rørarbeid til dreneringen og nybygget, tilkobling til hovedkum og bygging av støttemur.

Utfordringen på dette prosjektet var regn, da dette skapte en utfordring for gravemaskinen med såpass dybde i gjørme, og kun en vei å kjøre ut av eiendommen på. Arbeid utført på dette prosjektet kan gjøres året rundt. Vi begynte arbeidet sent i høst, og ble ferdig da snøen og frosten kom.

 


Partnere

Byggmakker Skui
Østkran
Right Price Tiles Bærum
Risør trapp
Astro Installasjon