Grave- og grunnarbeider

Admar Graveservice utfører alt innenfor grave- og grunnarbeider som utgraving av tomt, drenering, utbygging av vei, planering og opparbeidelse hage og uteareal. Graving er gjerne første fase ved opparbeidelse av tomt, vei eller lignende og resultatet av denne fasen er avgjørende for sluttresultatet.

Etter at grunnlaget er lagt, utfører vi gjerne også videre arbeid knyttet til støping, drenering, steinarbeid eller overvannshåndtering, vann og kloakk. Admar kan utføre totalentreprise på prosjekter.

Vi utfører prosjekter tilknyttet renovering, påbygg eller andre små prosjekter så vel større prosjekter for bedriftskunder.

Vårt arbeidsområde er hovedsakelig Oslo, Akershus og Buskerud, men vi påtar oss også prosjekter i andre områder.